En datadreven tilnærming til TV-reklame, gjør TV mer effektiv som annonsekanal enn noen sinne. Alt vi gjør er gjennomsiktig, og det er hele tiden nye verktøy for å treffe målgruppen.

Hitesh Bhatt er Regional Vice-President, EMEA, i Samba TV - et datadrevent analysebyrå som måler seertall for TV og video.

I denne sesjonen vil Samba TV vise hvordan de har utviklet et verktøy for målrettede TV-annonsering ved hjelp av sanntidsdata.

Medvirkenede

Speakers
Hitesh Bhatt
(Regional Vice-President, EMEA, Samba TV)