I januar inngikk Amedia avtale med Google om leveranse av ny annonseteknologi. Teknologien er blitt implementert denne løpet av våren, og innebærer at Amedia i kombinasjon med egne brukerdata vil kunne tilby annonsørene et enda mer kraftfullt produkt i lokalmarkedet. 

Til NMD ADTECH kommer konserndirektør for salg og marked, Victoria Schultz.

Vi spør henne: Hvordan har Amedia sikret digital kompetanseheving som følge av teknologivalg og hva er resultatene så langt fra valget av Google?

Medvirkenede

Speakers
Victoria C. Schultz
(Konserndirektør salg og marked, Amedia)