Veien til en bedre programmatisk arbeidsplass

Stefan Kehl, Markedsdirektør SET i AppNexus, ser på evolusjonen av programmatisk annonsering og hva som har gått galt på veien. Stefan ser på modne digitale markedsplasser som AirBnB og Uber og hva vi kan lære av dem. Han deler sin oppskrift for en sunnere, mer effektiv programmatisk markedsplass til fordel for både kjøpere, selgere og internettbrukere.

Fersk rapport: Status programmatisk handel i Norden 

Madeleine Thor, adm. dir i IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik), presenterer fersk rapporten fra IRM om utviklingen for programmatiske reklamekjøp i Norge. Hvor stort er markedet og hvor mye forventes det å vokse? I tillegg får du et overblikk over den nordiske utviklingen. 

IRM er spesialister på reklamemarkedets utvikling og presenterer den offisielle netto-omsetningen på annonsesalg i Sverige og Norge. 

Trenger vi egentlig folk? 

Jakten på effektivisering og økende automatisering utgjør en trussel for tradisjonelle jobber i media. Samtidig åpner den for nye roller og skaper behovet for ny kompetanse. For å forstå hva mediebedriftene kan hjelpe annonsørene med må man forstå hvordan de tenker og hvordan de planlegger å jobbe med kommunikasjon og markedsføring i fremtiden.  

Ole A. Janzso er partner og medgründer av Mediabemanning og snakker her om de store endringene i annonseteknologi og etterspørselen etter kompetanse og hva det kan bety for de som lever av og med annonsørene. 

Medvirkenede

Speakers
Stefan Kehl
(Market Director, AppNexus)
Ole A. Janzso
(Partner, Mediebemanning)
Madeleine Thor
(Adm.dir, IRM)