Mens tallene på digitale abonnement klatrer oppover, sliter fortsatt mediehusene med inntjening på digitalt annonsesalg. Så hvordan skal de tradisjonelle mediene tjene penger når stadig mer av annonsemarkedet går til aktører som Facebook og Google? NMD ADTECH er et eget spor på Nordiske Mediedager som går i dybden på disse utfordringene. Her møter du nasjonale og internasjonale sentrale aktører som deler av erfaringer om programmatisk, annonseblokkering, automatisert kjøp og digitale annonsebørser – og om hvilke endringer vi står overfor. NMD ADTECH er for deg som jobber med inntektssiden i mediehusene og eller representerer en annonsør, et mediebyrå eller bare er interessert i medieutviklingen som driver inntektssiden.

I fjor ga vi Gunnar Stavrum i Nettavisen oppgaven med å oppsummere innholdet og hva vi har lært i løpet av dagen på NMD ADTECH. Det var så vellykket at han får fritt spillerom også i år. 

Medvirkenede

Speakers
Gunnar Stavrum
(Administrerende direktør og sjefredaktør, Mediehuset Nettavisen)