Norsk TV-bransje har aldri før eksportert så mye ut over landets grenser. Det selges ready-mades, TV-formater, scripted og non-scripted til utlandet.

Men er det mulig å tjene penger på norske ideer i det store utland, eller er det hele litt opphauset?

Vi har invitert tre av dem som har vært med på å selge norske produksjoner (blant annet til USA). Espen Huseby, Trond H. Kvernstrøm og Ole Hedemann kommer til Nordiske Mediedager for å fortelle hvordan markedet fungerer og hvordan de gikk frem. 

Medvirkenede

Moderator Speakers
Ole Hedemann
(Programutvikler og prosjektleder for formater, NRK)
Espen Huseby
(Eier og adm. dir., Nordic World)