Pressefrihet og ytringsfrihet, men det er grenser også for hva pressen får lov til å dekke. Advokatene gjennomgår reglene for hva mediene kan dekke, kanskje kan dekke, og hva de absolutt bør holde seg unna. Stikkord er seksuell legning, beskyldninger om kriminelle aktiviteter, nazi-orgier og nazi-frisører. 

Hva betyr endringene i åndsverksloven for deg?
5. april la Regjeringen frem sitt forslag til ny
åndsverkslov. Forslaget inneholder viktige endringer om hva man har lov til å avtale med opphavsmenn, hvordan avtaler om opphavsrett skal tolkes og hvordan regjeringen tenkt få bukt med tjenester som Popcorn Time.

Rettighetsskolen gir deg oversikten og gjennomgår også de nye reglene om lenking.

Medvirkenede

Speakers
Stine Helén Pettersen
(Advokat og partner, Bing Hodneland)
Mathilde Wilhelmsen
(Advokat, Bing Hodneland)