Bengt E. Waldow

Bengt E. Waldow , Advokat, Oslo Advokatkontor

Bengt E. Waldow er advokat i Oslo Advokatkontor. Han var advokatfullmektig fra 2010 til 2013 og fikk advokatbevilling og ble straks partner i Advokatfirmaet JUDICIUM DA i Bergen i mars 2013. Siden jobbet som senioradvokat i Lund & Co Advokatfirma AS i Oslo.

Har skrevet om bolig-juss for Bergens Tidende og har undervist i formuerett ved Universitet i Bergen.