Birgitte Jöhncke

Nordisk sjef for mediekjøpløsninger, DoubleClick, Google

Birgitte Jöhncke er nordisk sjef for mediekjøpløsninger for DoubleClick hos Google, hvor hun bistår merkevarer og byråer i å utnytte DoubleClick-teknologien gjennom datadrevet full funnel marketing i et digitalt miljø. Før hun ble ansatt i Google, startet Birgitte opp den danske avdelingen til Specific Media (nå Viant), og stod som VP ansvarlig for selskapets utvikling i de nordiske landene. Birgitte har 20 års erfaring med digital markedsføring i Europa, og tilbrakte 10 år hos Yahoo! hvor hun hjalp markedsførere med å utvikle og utvide sitt digitale fotavtrykk. Hun har en mastergrad i internasjonal markedsføring fra universitetet i Odense og en MBA fra Darwin University i Australia. Birgitte brenner for startup-kultur og demystifisering av digital markedsføring.