Catharina Nes

Fagdirektør i Datatilsynet

Catharina er utdannet samfunnsviter, og arbeider med utredning og analyse i Datatilsynet. Hun jobber med personvernutfordringer knyttet til big data, tingenes internett og kommersiell utnyttelse av personopplysninger. Catharina har tidligere jobbet i Europakommisjonen i Brussel og Utenriksdepartementet.