Frank Aarebrot

Professor, UiB

Frank Aarebrot er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Aarebrot var en av initiativtakerne for Medieundersøkelsen i 1999, og har vært sentral i utvikling og formidling hvert år siden - med den årlige målingen av journalistenes politiske tilhørighet som favoritt. Aarebrot er en av landets fremste valgforskere og internasjonalt respektert som foreleser og rådgiver innen demokrati og valgspørsmål. Han har gått gjennom 200 års norsk historie på like mange minutter i beste sendetid på NRK, til solide seertall og oppmerksomhet.