Horace Dediu

Postdoktor og industrianalytiker, The Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation

Horace Dediu er en ekstraordinær visjonær. Gjennom 25 år med forskning, analyser og utgivelser, har den anerkjente analytikere inspirert tusenvis av lesere og publikummere i ulike yrker, sektorer og organisasjoner. Gjennom engasjement og presentasjoner for så ulike selskap som IKEA, IBM, Apple, Facebook, Fidelity Investments, Motorola and Riot Games, får deltagerne en fest for øyet og øret. Horace har en presentasjonsteknikk med som virkelig er unik og som må oppleves.

Horace Dediu er Senior Fellow ved The Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation. Her deler han tiden på undervisning og forskning. Han ser på hvilken påvirkning disrupsjon har på teknologien i sektorer som bankvirksomhet, bilindustri og energifeltet, og hvilken påvirkning disrupsjon har på teknologisektorer som mobil, data og wearables.

Horace Dediu kommer til Nordiske Mediedager i samarbeid med NCE Media.