Jonas Ohlsson

Medieforsker, Nordicom

Jonas Ohlsson, dr.philos, jobber som medieforsker ved Nordicom ved Göteborgs universitet. Han forsker på mediebransjens økonomiske og strukturelle utvikling i Sverige og Norden. Han er også ansvarlig for de årlige analysene av det svenske mediemarkedet som gjøres av Myndigheten för press, radio och tv.