Karine Østtveit

Magasinredaktør, Dagbladet

Karine Østtveit er magasinredaktør i Dagbladet, og har det redaksjonelle ansvaret for Magasinet, Pluss og Dagbladets temaavdeling. Hun har tidligere vært utgavesjef i Magasinet og leder av Dagbladets kulturavdeling.