Madeleine Thor

Adm.dir, IRM

Madeleine Thor har vært administrerende direktør hos IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) siden 2012. Hun har tidligere jobbet for Viacom med analyse- og distribusjonsspørsmål, samt for MTG-gruppen og SVT.