Magne Storedal

Journalist

Magne Storedal var nyhetsjournalist i Nationen fra 1981 til 1985. Deretter begynte han i VGs reportasjeavdeling. Storedal fortsatte som korrespondent for VG i Stockholm, og fungerte som reportasjeleder frem til 1997. Fra 1997-2001 var Storedal sjef for nyhetsavdelingen i VG, før han begynte i Dagens Næringsliv. Der var han nyhetsleder frem til han ble ansvarlig redaktør i Romerikes Blad i 2013. Der er han fortsatt.