Ole A. Janzso

Partner, Mediebemanning

Ole A. Janzso er partner og medgründer av Mediabemanning og snakker her om de store endringene i annonseteknologi og etterspørselen etter kompetanse og hva det kan bety for de som lever av og med annonsørene.