Ole Hedemann

Programutvikler og prosjektleder for formater, NRK

Ole Hedemann jobber i NRKs utviklingsavdeling, og har jobbet med utvikling av innhold siden midten av 2000-tallet. Etter mange års arbeid som reporter og programleder i NRK Østlandssendingen og Forbrukerinspektørene, fikk han etter hvert økende interesse for hvordan ideer best og hurtigst mulig kan utvikles til nye program som møter behov hos publikum. I 2011 kom fagboken Idéutvikling i Mediehuset som stadig brukes i undervisning på høyskoler og universitet. Fra 2011 har Ole også forvaltet NRKs distribusjonsavtaler for formater. Han har bidratt til at NRK-formater som Hva feiler det deg, Teenage boss, Ikke gjør dette hjemme, Øyevitne og Skam har blitt laget i lokale versjoner i flere andre land. For tiden skriver han på en ny fagbok, og denne gangen er temaet nettopp formater.