Medieundersøkelsen 2019: Svenske tilstander

Du kan laste ned hele undersøkelsen her.

Står det virkelig så dårlig til i den svenske offentligheten som enkelte hevder, eller er det de norske kritikerne som har misforstått hva som egentlig skjer i svenske medier, politikk og offentlighet?

De skandinaviske landene har en lang og sterk tradisjon for demokrati, ytringsfrihet og en fri og kritisk presse. Vi liker å tenke på oss selv som nesten identiske samfunn. Men stadig oftere kommer dype forskjeller mellom den norske og svenske offentligheten til syne. Der norske mediefolk ser en dysfunksjonell offentlighet lammet av politisk korrekthet, mener svenskene at en samlet norsk mediestand er preget av en reaksjonær "blå-brun konsensus".

Dette er bakteppet for spørsmålene som er stilt i årets Medieundersøkelse. I 2019 har undersøkelsen gått både til svensk og norsk befolkning og til svenske og norske journalister, og resultatene presenteres under Mediedagene.

For enkelte norske observatører fremstår Sverige som et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når politikere og medier legger lokk på den kritiske, offentlige samtalen. Ifølge kritikerne har svenske medier lukket øynene for integreringsproblemene, brunstemplet kritiske røster og gjort alt de kan for å isolere det høyrenasjonalistiske partiet Sverigedemokratene. Det eneste de ser ut til å ha oppnådd, er å bidra til SDs vekst.

Svenskene har et eget ord for dette: Åsiktskorridoren (meningskorridoren). Begrepet viser til hva som regnes som allment aksepterte meninger i Sveriges offentlige debatt, og at man risikerer å støtes ut av det gode selskap dersom man ytrer seg «feil».   

Var det dette som var med på å skape problemene med å danne regjering etter riksdagsvalget høsten 2018?

Og hva med oss? Er det sikkert at svenske tilstander er så annerledes enn norske tilstander når det kommer til betente tema som innvandring og rasisme?

Hvordan løser man politiske løsninger hvis offentligheten ikke fungerer? En offentlighet der kritiske stemmer ikke får slippe til? Er det mulig å bekjempe rasisme og samtidig omtale problemene innvandringen har ført med seg? Hvilke utslag gir dette for mediene og folks samfunnsdeltakelse og -forståelse? Hvorfor oppstod begrepet "svenske tilstander" og hvorfor takler de to landene endringer i samfunnet tilsynelatende så forskjellig?

Vi lar norske og svenske mediefolk ta debatten når resultatene av den norsk-svenske Medieundersøkelsen 2019 presenteres. Hilde Sandvik, Ann Heberlein, Jan Helin og Marte Michelet tar debatten under ledelse av Sigrid Sollund, når resultatene av den norsk-svenske Medieundersøkelsen presenteres av Erik Knudsen.

Siden 1999 har Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse. Undersøkelsene våre er unike ved at de ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne.

De årlige medieundersøkelsene gir innblikk i hva journalister mener om medienes innhold og innflytelsen journalistikken har. Og hvilken tillit publikum tilegner medienes innhold. Korresponderer journalistenes holdninger og medievaner med øvrig befolkning, eller er bransjen i utakt med sitt publikum?

Et representativt utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag deltar hvert år. De siste årene har også en tredje respondentgruppe blitt inkludert i undersøkelsene. Dette er grupper som kan beskrives som premissleverandører for hva som møter publikum i norske medier. Dette har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre. Disse har deltatt, i tillegg til Norsk Journalistlag: 

2006: Den Norske Kommunikasjonsforening
2007: Den Norske Advokatforening
2008: Norsk Redaktørforening
2009: Stortings- og lokalpolitikere
2010: Politiets Fellesforbund og Politijuristene
2011: Norges Offisersforbund og Forsvarets fellesorganisasjon
2012: Journalister og befolkning i Sverige, Danmark og Norge
2013: Norsk Redaktørforening
2014: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år
2015: Norsk Redaktørforening, Legeforeningen og Sykepleierforbundet
2016: Norsk Redaktørforening, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet
2017: Norsk Redaktørforening og medlemmer i KrF, Arbeiderpartiet og Høyre
2018: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år

Opphavsmenn: Journalist Torgeir Foss (TV 2), professor Frank Aarebrot (Institutt for sammenlignende politikk, UiB) og Thore Gaard Olaussen (Respons). Medieundersøkelsen blir særskilt støttet av Fritt Ord og RAM (Rådet for anvendt medieforskning).

 

Resultatene fra Medieundersøkelsen er fritt tilgjengelig i listen under.

Ved all bruk i forskning, studier eller annet skal det refereres til Nordiske Mediedager. Nordiske Mediedager tar ikke ansvar for tolkninger eller slutninger basert på bruk av Medieundersøkelsens resultater.

Medieundersøkelsene blir utført av Respons, under ledelse av daglig leder Thore Gaard Olaussen. Faglig ansvarlige er Erik Knudsen, Postdoktor, The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), og journalist Pål Andreas Mæland (Bergens Tidende).

Undersøkelsene blir gjennomført med særskilt støtte fra Fritt Ord og Rådet for anvendt medieforskning.

 

Medieundersøkelsen 2018

Resultat: Redaktører / Journalister / Ungdom 16-25 / Befolkning

Se hele Erik Knudsens presentasjon her

 

Medieundersøkelsen 2017

Resultat: medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner partimedlemmer / medievaner publikum

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her.

 

 

Medieundersøkelsen 2016

Resultat: medievaner publikum / medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner lektorer / medievaner lærere

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her: Del 1 / Del 2

 

Medieundersøkelsen 2015

Medievaner: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Tabeller: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Frank Aarebrots presentasjon kan du laste ned her

 

Medieundersøkelsen 2014

Medievaner: journalister / publikum / redaktører / ungdom 16-25 år

Tabeller: befolkning / journalister / redaktører

 

Medieundersøkelsen 2013 

Medievaner: journalister / publikum / redaktører

Tabeller: befolkning / redaktører / journalister

 

Dersom du trenger resultater fra tidligere år, ta kontakt med Hjørdis Losnedahl: hjordis.losnedahl(a)mediedager.no eller på telefon: +47 922 30 992.