Medieundersøkelsen 2018 finner du her.

Siden 1999 har Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse. Undersøkelsene våre er unike ved at de ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne.

De årlige medieundersøkelsene gir innblikk i hva journalister mener om medienes innhold og innflytelsen journalistikken har. Og hvilken tillit publikum tilegner medienes innhold. Korresponderer journalistenes holdninger og medievaner med øvrig befolkning, eller er bransjen i utakt med sitt publikum?

Et representativt utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag deltar hvert år. De siste årene har også en tredje respondentgruppe blitt inkludert i undersøkelsene. Dette er grupper som kan beskrives som premissleverandører for hva som møter publikum i norske medier. Dette har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre. Disse har deltatt, i tillegg til Norsk Journalistlag: 

2006: Den Norske Kommunikasjonsforening
2007: Den Norske Advokatforening
2008: Norsk Redaktørforening
2009: Stortings- og lokalpolitikere
2010: Politiets Fellesforbund og Politijuristene
2011: Norges Offisersforbund og Forsvarets fellesorganisasjon
2012: Journalister og befolkning i Sverige, Danmark og Norge
2013: Norsk Redaktørforening
2014: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år
2015: Norsk Redaktørforening, Legeforeningen og Sykepleierforbundet
2016: Norsk Redaktørforening, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet
2017: Norsk Redaktørforening og medlemmer i KrF, Arbeiderpartiet og Høyre
2018: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år

Opphavsmenn: Journalist Torgeir Foss (TV 2), professor Frank Aarebrot (Institutt for sammenlignende politikk, UiB) og Thore Gaard Olaussen (Respons). Medieundersøkelsen blir særskilt støttet av Fritt Ord og RAM (Rådet for anvendt medieforskning).

 

Resultatene fra Medieundersøkelsen er fritt tilgjengelig i listen under.

Ved all bruk i forskning, studier eller annet skal det refereres til Nordiske Mediedager. Nordiske Mediedager tar ikke ansvar for tolkninger eller slutninger basert på bruk av Medieundersøkelsens resultater.

Medieundersøkelsene blir utført av Respons, under ledelse av daglig leder Thore Gaard Olaussen. Faglig ansvarlige er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, og journalist Pål Andreas Mæland (Bergens Tidende).

Undersøkelsene blir gjennomført med særskilt støtte fra Fritt Ord og Rådet for anvendt medieforskning.

 

Medieundersøkelsen 2017

Resultat: medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner partimedlemmer / medievaner publikum

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her.

 

 

Medieundersøkelsen 2016

Resultat: medievaner publikum / medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner lektorer / medievaner lærere

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her: Del 1 / Del 2

 

Medieundersøkelsen 2015

Medievaner: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Tabeller: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Frank Aarebrots presentasjon kan du laste ned her

 

Medieundersøkelsen 2014

Medievaner: journalister / publikum / redaktører / ungdom 16-25 år

Tabeller: befolkning / journalister / redaktører

 

Medieundersøkelsen 2013 

Medievaner: journalister / publikum / redaktører

Tabeller: befolkning / redaktører / journalister

 

Dersom du trenger resultater fra tidligere år, ta kontakt med Hjørdis Losnedahl: hjordis.losnedahl(a)mediedager.no eller på telefon: +47 922 30 992.