Selv om støtten i hovedsak er stor til de norske smitteverntiltakene, er det ett av dem som får kritikk av norske leger og sykepleiere – nemlig stenging av skoler og barnehager.    


Medieundersøkelsen 2021 har i år koronapandemien og mediene som tema. Undersøkelsen presenteres under Nordiske mediedager 7. mai, men noen av resultatene kan avsløres allerede nå. 

I tillegg til et tilfeldig utvalg av den norske befolkning er denne gang leger og sykepleiere med i undersøkelsen, i form av medlemmer av Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund.

Ny kunnskap

De er blant annet spurt om hva de mener om tiltakene regjeringen har innført mot smittespredning det siste drøye året.

Såvidt meg bekjent er det ingen som har spurt norske leger og sykepleiere om dette tidligere, så svarene gir oss helt ny kunnskap om holdningene til noen av dem som har jobbet tettest på pandemien, sier Erik Knudsen, forsker ved MediaFutures ved Universitetet i Bergen. Han er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Kritiske til skolestenging

Generelt er støtten stor til regjeringens tiltak blant alle gruppene. Men et tiltak skiller seg ut: Stenging av skoler og barnehager. Der er det en betydelig andel som er imot tiltaket i alle grupper. 

Ekstra kritisk er legene. Hele 46 prosent av legene svarer at de er uenige i at skolene og barnehagene ble stengt, mens 45 prosent svarer at de er enig. Ni prosent er verken uenig eller enig. Det er ingen forskjell mellom leger som har jobbet med COVID-19/COVID-19-pasienter og leger som ikke har det. Det er heller ingen forskjeller mellom leger som bor i store byer og leger som ikke gjør det. Men jo mer bekymret leger er for å bli smittet av COVID-19, desto mer enig er de i skolestenging som tiltak. 

Forskjellen mellom legene og de andre gruppene er statistisk signifikant, det vil si at den med stor sannsynlighet ikke kan forklares av tilfeldigheter (se graf nederst).

Blant befolkningen som helhet er det 30 prosent som er uenig i stengingen, mens 28 prosent av sykepleierne er uenig.

Regjeringen innførte nasjonal nedstenging av skoler og barnehager fra 13. mars 2020. De laveste trinnene åpnet igjen 27. april samme år, mens alle elever igjen kunne gå på skole fra 11. mai. Deretter har skolenedstengingene vært lokale, ved utbrudd.

Hver fjerde lege vil holde idretten åpen

Arrangementsforbud for breddeidretten er det nest mest “kontroversielle” tiltaket, selv om et flertall i alle tre grupper støtter det. 26 prosent av alle leger er kritisk til tiltaket, mot 22 prosent av befolkningen og 18 prosent blant sykepleierne.

Skjenkestopp har også bred støtte, men 15 prosent av legene og 18 prosent av befolkningen er uenig i innføringen. Begrensningene for kulturarrangement er det 11 prosent av legene, 9 prosent av sykepleierne og 12 prosent av befolkningen som er uenig i.

Det tiltaket flest støtter, er karantenekrav ved utenlandsreiser, som mellom 94 og 97 prosent sier seg enig i. Også anbefalingen om munnbind på kollektivreiser og butikkbesøk har svært bred støtte (89-95%).

Se utvalgte resultater fra undersøkelsen her.

Medieundersøkelsen 2021 har koronapandemien og mediene som hovedtema, og vil bli lagt frem under Nordiske Mediedager 7. mai kl. 12. Et representativt utvalg av befolkningen har deltatt, samt medlemmer av Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Norsk Journalistlag og Redaktørforeningen. 

Medieundersøkelsene blir utført av Respons, under ledelse av rådgiver Thore Gaard Olaussen. Faglig ansvarlig er Erik Knudsen, forsker ved MediaFutures Research Centre for Responsible Media Technology and Innovation, UiB.

Foto: Gorm Kallestad / NTB