Fredag 7. mai legger forskeren fra MediaFutures frem funnene fra årets undersøkelse under Nordiske Mediedager.      

Erik Knudsen er faglig ansvarlig for den årlige Medieundersøkelsen, som i år har koronapandemien og mediene som tema.

Da pandemien traff Norge våren 2020, ble mediene et viktig bindeledd mellom myndighetene og befolkningen og behovet for informasjon virket nærmest umettelig. I årets undersøkelse har leger, sykepleiere, redaktører, journalister og et representativt utvalg av den norske befolkningen blitt spurt om hva de mener om medienes koronadekning.

Eksperteksplosjon i mediene

Covid-19 har ført med seg det som kan kalles en «eksperteksplosjon» i mediene, med stadig nye eksperter som skal uttale seg om både strategi og smitteverntiltak. Hvordan oppleves dette sett med fagfolks øyne? Erik Knudsen røper at dette er et av de mest oppsiktsvekkende funnene fra årets undersøkelse:

- På flere områder finner vi store forskjeller mellom de ulike gruppene. For eksempel ser vi en tydelig forskjell mellom hvilke eksperter de ulike gruppene kunne tenke seg. Der journalister og redaktører helst vil ha et mangfold av eksperter, så mener resten det stikk motsatte og ønsker heller at helsemyndighetene prioriteres som eksperter, sier Knudsen.

Presenteres fredag

Undersøkelsen presenteres og diskuteres fredag 7. Mai kl. 12:00. Sigrid Sollund er moderator, og foruten Knudsen består panelet av VGs sjefredaktør Gard Steiro, nyhetsredaktør i Dagbladet Frode Hansen, leder av Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen, lege Charlotte Haug og kommunikasjonsrådgiver og tidligere journalist Svein Tore Bergestuen. Sesjonen kan ses live fra Nordiske Mediedagers nettside.

Foto: Sigrid Haaland