Mens to av tre ville ta vaksinen mot covid-19 i november, sier nesten alle ja til vaksine i mars. Og de fleste av dem som fortsatt er skeptiske, kan la seg overbevise.  

Det viser et delresultat av Medieundersøkelsen 2021, som i år skal ha koronapandemien og mediene som tema.

Medieundersøkelsen har spurt om folk vil ta vaksinen mot covid-19 når de får tilbud om den. På det tilsvarende spørsmålet i november, svarte 67 prosent av de spurte at de ville takke ja til vaksinen. 12 prosent svarte at de ville takke nei, mens 20 prosent var usikre.

I undersøkelsen som er tatt opp februar-mars, svarer derimot hele 86 prosent at de vil si ja til vaksine. Bare fem prosent takker nei, mens ni prosent fortsatt er usikre.

– Stor og uventet endring 

Forsker og faglig leder for undersøkelsen, Erik Knudsen, påpeker at dette er en stor og uventet endring på så kort tid.

– Vi kan ikke slå fast årsaken til at befolkningen har endret holdning, men én viktig grunn kan være at vi i november spurte om vaksinene som trolig ville komme i vinter, mens vi nå har spurt om vaksinene som allerede er her. Mange blir kanskje mer sikker når de kan forholde seg til konkrete vaksiner,  sier Knudsen.

– En annen forklaring kan være at det frem til nyheten i går om stansen av bruken av Astra-zeneca har vært mye positiv medieomtale om vaksinenes virkning og om fraværet av alvorlige bivirkninger, sier Knudsen.

Flest skeptiske blant unge

Den positive holdningen til vaksinene er stor i alle aldersgrupper, men det finnes flest vaksineskeptikere i aldersgruppen under 35 år (8 prosent). Blant dem som er over 55 år, er det bare to prosent som sier nei til vaksine, og hele 95 prosent vil takke ja.

De relativt få vaksineskeptikerne er spurt om årsaken til at de ikke vil ta vaksine. Nesten tre av fire av dem svarer at de er redd for alvorlige bivirkninger. Rundt en tredel tviler på at vaksinen vil virke, mens noen få svarer at de generelt er skeptisk til vaksiner.

Kan skifte mening

De samme personene er også spurt om hva som eventuelt kunne ha overbevist dem til å ta vaksine. Et lokkemiddel kan være muligheten til å få reise på ferie utenlands dersom man har vaksinert seg - et såkalt “vaksinepass”. Rundt hver tiende av de skeptiske sier at det vil få dem til å vaksinere seg likevel, mens fire av ti svarer at det kanskje vil få dem til å gjøre det. Et knapt flertall står likevel på sitt og sier fortsatt nei til vaksinering.

Derimot åpner et flertall av vaksineskeptikerne for å skifte mening dersom myndighetene går ut og presiserer at det er svært få bivirkninger med vaksinen.

Et representativt utvalg på nesten 1100 nordmenn har deltatt i undersøkelsen, som ble tatt opp mellom 15. februar og 2. mars. Medieundersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager.

 

Resultater:

Formulering i November 2020: Se for deg at det i vinter blir lansert en grundig testet vaksine mot koronaviruset, som anbefales både av norske helsemyndigheter og Verdens helseorganisasjon. Dersom du hadde fått mulighet til det, ville du tatt denne vaksinen?

Formulering i Mars 2021: Det er i vinter kommet vaksiner mot koronaviruset, som anbefales både av norske helsemyndigheter, EU og Verdens helseorganisasjon. Når du får tilbud om å ta vaksinen mot koronaviruret, vil du da ta denne?

 

  Publikum November 2020 Publikum Mars 2021
Ja 67 % 86 %
Nei 12 % 5 %
Har allerede fått - 0 %
Ikke sikker 20 % 9 %
Antall spurte 1387 1084

OBS: De neste spørsmålene er kun til dem som ikke sier ja til vaksine, og har dermed ganske høye feilmarginer (8-10 prosentpoeng) på resultatene. Tallene bør dermed tas med en klype salt, men tendensen kan likevel rappporteres:

 

HVIS NEI ELLER IKKE SIKKER:

Hva er viktigste grunn til at du ikke vil vaksinere deg, eller usikker på det?

  Publikum mars 2021
Redd for alvorlige bivirkninger 72 %
Ikke sikker på at vaksinen virker 29 %
Er skeptisk til vaksiner 14 %
Andre grunner 24 %
Ikke sikker 7 %
Antall spurte 149

 

HVIS NEI ELLER IKKE SIKKER:

Ville du tatt imot vaksinen dersom du helsemyndighetene presiserte at det er svært få bivirkninger av koronavaksinen?

 

  Publikum Mars 2021
Ja 17 %
Kanskje 56 %
Nei 26 %
Antall spurte 149

 

HVIS NEI ELLER IKKE SIKKER:

Kommer du til å vaksinere deg dersom det gir deg mulighet til å reise til utlandet i løpet av året?

 

  Publikum Mars 2021
Ja 10 %
Kanskje 39 %
Nei 51 %
Antall spurte 149

 

Foto: Marit Hommedal / NTB