Siden 1999 har Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse. Undersøkelsene våre er unike ved at de ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne.

De årlige medieundersøkelsene gir innblikk i hva journalister mener om medienes innhold og innflytelsen journalistikken har. Og hvilken tillit publikum tilegner medienes innhold. Korresponderer journalistenes holdninger og medievaner med øvrig befolkning, eller er bransjen i utakt med sitt publikum?

Et representativt utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag deltar hvert år. De siste årene har også en tredje respondentgruppe blitt inkludert i undersøkelsene. Dette er grupper som kan beskrives som premissleverandører for hva som møter publikum i norske medier. Dette har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre. Disse har deltatt, i tillegg til Norsk Journalistlag: 

2006: Den Norske Kommunikasjonsforening
2007: Den Norske Advokatforening
2008: Norsk Redaktørforening
2009: Stortings- og lokalpolitikere
2010: Politiets Fellesforbund og Politijuristene
2011: Norges Offisersforbund og Forsvarets fellesorganisasjon
2012: Journalister og befolkning i Sverige, Danmark og Norge
2013: Norsk Redaktørforening
2014: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år
2015: Norsk Redaktørforening, Legeforeningen og Sykepleierforbundet
2016: Norsk Redaktørforening, Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet
2017: Norsk Redaktørforening og medlemmer i KrF, Arbeiderpartiet og Høyre
2018: Norsk Redaktørforening og ungdom 16 - 25 år
2019: Journalister og befolkning i Sverige og Norge
2020: Den norske dommerforening 
2021: Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund
2022: Forskerforbundet

Opphavsmenn: Journalist Torgeir Foss (TV 2), professor Frank Aarebrot (Institutt for sammenlignende politikk, UiB) og Thore Gaard Olaussen (Respons). Medieundersøkelsen blir særskilt støttet av Fritt Ord og RAM (Rådet for anvendt medieforskning).

Resultatene fra Medieundersøkelsen er fritt tilgjengelig i listen under.

Ved all bruk i forskning, studier eller annet skal det refereres til Nordiske Mediedager. Nordiske Mediedager tar ikke ansvar for tolkninger eller slutninger basert på bruk av Medieundersøkelsens resultater.

Medieundersøkelsene blir utført av Respons, under ledelse av faglig rådgiver Thore Gaard Olaussen. Faglig ansvarlige er Erik Knudsen (forsker ved MediaFutures, UiB) og journalist Pål Andreas Mæland (Bergens Tidende). Silje Iversen Hammersland leder arbeidet med undersøkelsen for Nordiske Mediedager.

Undersøkelsene blir gjennomført med særskilt støtte fra Fritt Ord og Rådet for anvendt medieforskning.

 

Medieundersøkelsen 2022

Kan lastes ned her.

Se hele Erik Knudsens presentasjon her, samt påfølgende debatt her.


Medieundersøkelsen 2021

Kan lastes ned her.

Se hele Erik Knudsens presentasjon her, samt påfølgende debatt her.

Deler av Medieundersøkelsen 2021 var på bestilling fra Ytringfrihetskommisjonen som ønsket å utrede graden av trusler og hets mot journalister og redaktører som en del av deres rapport om ytringsfrihetens stilling i Norge. Rapporten ble publisert i august 2022, og resultatene av denne delen av undersøkelsen kan du lese her.

Medieundersøkelsen 2020

Koronasituasjonen førte til at Medieundersøkelsen ikke kunne gjennomføres som planlagt. Likevel har vi ønsket å presentere noen av resultatene, der vi har klare tendenser og tilfredsstillende statistisk underlag. Rapporten kan lastes ned her.

Medieundersøkelsen 2019

Kan lastes ned her. 

Se hele Erik Knudsens presentasjon her, samt påfølgende debatt.

 

Medieundersøkelsen 2018

Resultat: Redaktører / Journalister / Ungdom 16-25 / Befolkning

Se hele Erik Knudsens presentasjon her

 

Medieundersøkelsen 2017

Resultat: medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner partimedlemmer / medievaner publikum

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her.

 

Medieundersøkelsen 2016

Resultat: medievaner publikum / medievaner redaktører / medievaner journalister / medievaner lektorer / medievaner lærere

Se hele Frank Aarebrots presentasjon her: Del 1 / Del 2

 

Medieundersøkelsen 2015

Medievaner: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Tabeller: Befolkning / redaktører / journalister / leger / sykepleiere

Frank Aarebrots presentasjon kan du laste ned her

 

Medieundersøkelsen 2014

Medievaner: journalister / publikum / redaktører / ungdom 16-25 år

Tabeller: befolkning / journalister / redaktører

 

Medieundersøkelsen 2013 

Medievaner: journalister / publikum / redaktører

Tabeller: befolkning / redaktører / journalister

 

Dersom du har spørsmål om Medieundersøkelsen, ta kontakt med Silje Iversen Hammersland: silje.hammersland(a)mediedager.no