Som redaksjonell medarbeider har du mulighet til å søke om stipend fra Norsk Journalistlag for å delta på NMD21!

NJ-stipendet er på inntil 3500 kroner og kan brukes til å dekke kostnaden til deltakaravgift på konferansen. Som student eller frilanser betaler du redusert deltakeravgift (1500 kr), og NJ-stipendet er på tilsvarende sum for disse gruppene.

Søknadsfristen er 31. mars 2021. Du søker på stipendet ved å fylle ut søknadsskjemaet her. Du får svar på stipendsøknaden innen 15. april.

Både medlemmer og ikke-medlemmer i NJ kan søke stipend. Stipendet blir utbetalt i etterkant av konferansen, og bare mot innsending av korrekt utfylt refusjonsskjema med kvittering for betalt deltakeravgift i PDF.

Du melder deg på NMD21 her.