De unge har ytringsfrihet, men mangler ytringsvilje.

Elin Ørjasæter er førstelektor ved Høyskolen Kristiania, underviser i personalledelse og er redaktør for nettavisen Arbeidsnytt. Ytringsfrihet i arbeidsforhold står på timeplanen, og her er foreleseren og studentene ofte uenige. Dagens studenter mener at politikk er en privatsak, og misliker at foreldrene diskuterer politikk på Facebook. Politisk diskusjon i sosiale medier er ikke bare upassende, det kan også skade karrieren mener mange av dagens unge. Hva gjør «generasjon forsiktig», både med politikken og ytringsklimaet på arbeidsplassen?

Ørjasæter deler egne refleksjoner om generasjonsforskjeller, og tar samtidig publikum gjennom jusen for ytringsfrihet i arbeidsforhold.

Det er Høyskolen Kristiania som står bak denne programposten, som er betalt innhold på Nordiske Mediedager.

Høyskolen Kristiania tilbyr høyere utdanning innen et bredt spekter av fag og studier. Felles for alle er et studieinnhold og en praksisnær undervisningsform som sikrer studentene våre en fremtidsrettet, relevant og attraktiv utdanning. Deres styrke er kunnskapen om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger nå og fremover.

De har studiesteder i Oslo, Bergen og på nett. I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT, og den nye sammenslåtte høyskolen har til sammen 10.000 studenter og 460 ansatte.

Høyskolen Kristiania tilbyr studier innen markedsføring og innovasjon, ledelse og HR, teknologi og helse. I tillegg tilbyr Westerdals studier innen design og kommunikasjon, film og medier, og musikk og scene. De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, nettstudier og etterutdanning.

Med over 100 års erfaring innen utdanning, fokus på kreativitet og faglig tyngde tilbyr vi morgendagens studier i dag.

Medvirkende

Speakers
Elin Ørjasæter
(Førstelektor og forfatter)