Siden 1999 har Nordiske Mediedager utarbeidet en omfattende opinionsundersøkelse. Undersøkelsene våre er unike ved at de ser utviklingen i mediene med både publikums og mediebransjens øyne.

De årlige medieundersøkelsene gir innblikk i hva journalister mener om medienes innhold og innflytelsen journalistikken har. Og hvilken tillit publikum tilegner medienes innhold. Korresponderer journalistenes holdninger og medievaner med øvrig befolkning, eller er bransjen i utakt med sitt publikum?

Et representativt utvalg av medlemmene i Norsk Journalistlag deltar hvert år. De siste årene har også en tredje respondentgruppe blitt inkludert i undersøkelsene. Dette er grupper som kan beskrives som premissleverandører for hva som møter publikum i norske medier. Dette har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre. 

Når Medieundersøkelsen i 2018 gjennomføres, er det for 20. gang. I tillegg til journalister, redaktører og et utvalg av befolkningen, henvender vi oss denne gangen spesielt til ungdom mellom 16 og 24 år.

Generasjon prestasjon og generasjon depresjon, generasjon politisk korrekt, nyhetsunnvikere - kjært barn har mange navn. Men hva driver egentlig de unge egentlig med?

Hvor finner de informasjon, hva ser de på som sin hovedkilde for nyhetsoppdatering? Hvilket medium dekker de unges interesser best? Fører mediebruken til noen form for samfunnsaktivitet? Hvor bevisst forhold har de til offentligheten og ytringsfrihetens muligheter og begrensninger? Hvordan påvirkes ungdom av det de eksponeres for via media, og har dette noe å si for hvordan de selv opererer, f.eks. i sosiale medier?

Dette og mer til får vi svar på når Medieundersøkelsen 2018 presenteres og funnene debatteres.

Medvirkende

Moderator Speakers
Erik Knudsen
(Postdoktor)
Thomas Manus Hønningstad
(Strategidirektør)
Markus Sannes
(Youtuber og Årets morsomste)