#Metoo, varsling og regler

2017 ble #Metoo-året i mediebransjen og 2018 ligger an til å bli året der trakasserende kollegaer og arbeidsgivere må svare for seg i retten. Den «sosiale domstolen» har kortere ventetid enn Bergen tingrett, men å bruke sosiale medier for å dele sine opplevelser kan innebære straffeansvar og erstatningsansvar for den som deler sin historie. Og arbeidsgiveren som i sin iver etter å gi offentligheten informasjon om hvordan interne saker håndteres, tråkker raskt inn i et arbeidsrettslig og personvernrettslig minefelt. 

Rettighetsskolens advokat Jon Wessel-Aas gir et lynkurs i reglene for varsling og reglene for hva man kan skrive under #stilleføropptak, #nårmusikkenstilner og #utentaushetsplikt på sosiale medier.  

TV-bransjens klareringsmekanismer i praksis 

De siste årene har det skjedd en radikal endring i klareringsmekanismene i film- og TV-bransjen, samtidig som kravene fra kringkastere og strømmetjenester som Netflix og HBO har blitt mer komplekse og omfattende.  

Rettighetsskolens advokater Christian With og Stine Helén Pettersen gjennomgår de nye klareringsavtalene og peker på de typiske klareringsfellene og mulighetene for TV-produksjon. 

 

Medvirkende

Speakers
Stine Helén Pettersen
(Advokat og partner)
Jon Wessel-Aas
(Advokat og partner)
Christian With
(Advokat og partner)