Etter store internasjonale suksesser som The Jinx og Making a Murderer, kan publikum endelig glede seg til True Crime på norsk. Fra og med høsten 2018 møter publikum flere uløste norske drapssaker som skal gås opp i det dokumentariske langformatet. Hva kan seerne vente seg? Hvordan er det å møte dette innholdet og denne fortellerformen når publikum allerede kjenner mye av innholdet? Hvordan forholder historiene seg til offer og pårørendeperspektivet, og hva kan vi man forvente at seriene kan avdekke?

Til Nordiske Mediedager kommer redaksjonen bak NRKs storsatsning Gåten Orderud. En av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker er fremdeles en gåte. 19 år etter trippeldrapet på Sørum er det like uavklart hvem som faktisk drepte de tre i kårboligen på Orderud gård. Hvordan kan det ha seg at noen dømmes etter lovens strengeste straff uten at de beviselig var på åstedet? Fire mennesker er dømt for «medvirkning til drap», de har alle sonet ferdig, men to av dem har hele tiden hevdet sin uskyld og har nylig sendt inn begjæring om gjenopptakelse av saken. Hva skjer når virkeligheten overgår fiksjonen?

Medvirkende

Moderator Speakers
Øystein Milli
(Nyhetssjef)
Vanja Strømstad
(Produsent)
Eli Solheim
(Regissør)