Da pandemien traff Norge våren 2020, fikk mediene en ny rolle. De ble et viktig bindeledd mellom myndighetene og befolkningen og behovet for informasjon virket nærmest umettelig. Det skulle etter hvert vise seg å bli lite rom for kritiske spørsmål, og mediene ble også kritisert for å først og fremst kommunisere på vegne av regjeringen. Så hvordan har egentlig journalister og redaktører opplevd kommunikasjonen med regjeringen og helsemyndigheter gjennom pandemien? Og hvordan har publikum opplevd medienes dekning under denne perioden? Har det vist seg en endring i folks tillit til mediene? Covid-19 har også ført til en «eksperteksplosjon» i mediene, og vi har siden mars har kunnet lese en overflod av nyheter om ferske medisinske studier av korona. Hvordan oppleves dette sett med fagfolks øyne? 

I 2021 har Medieundersøkelsen gått ut til norske journalister og medisinsk fagfolk i tillegg til Norges øvrige befolkning. På Mediedagene presenterer faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen, Erik Knudsen, de viktigste funnene og vi har invitert et utvalg tydelige stemmer fra frontlinjen til å diskutere.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Medvirkende