Journalistisk arbeid med åpne kilder på internett har lenge vært et felt i vekst også blant norske journalister. Til Nordiske Mediedager kommer Malachy Browne som er seniorprodusent i The New York Times Visual Investigations, de beste i klassen på analyse av videoer og bilder på internett. Dette imponerende arbeidet har resultert i avsløringer rundt kjemiske våpen i Syria, Russisk bombing av Syriske sykehus og drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Den visuelle undersøkende journalistikken har ført til offentlige utredninger i flere land og blitt brukt som kildemateriale ved møter i FNs Sikkerhetsråd og i høringer hos den amerikanske kongressen. Deres artikler har dessuten vært bevismateriale i drapssaker og ført til stans i den italienske våpeneksporten til Saudi Arabia. I denne sesjonen får du lære alt om arbeidsgruppens metoder og teknikker i dette arbeidet, og se eksempler fra de ulike prosjektene til The New York Visual Investigations team. 

Skjermdump: The New York Times

Medvirkende