I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen har Høyskolen Kristiania gjennomført en stor spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer. I dette innlegget diskuterer Audun Beyer blant annet hvordan kommunikasjonsarbeidere oppfatter sin egen bransje, og utfordringer knyttet til desinformasjon og feilinformasjon. Han vil gå gjennom kommunikasjonsarbeidet i virksomhetene, viktige kompetanseområder, kommunikasjonsarbeid i årene fremover, måling og desinformasjon som utfordring.

Audun Beyer er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania i medier og kommunikasjon. Beyer har en doktorgrad i medievitenskap fra UiO (2012), og har tidligere arbeidet både ved UiO og Institutt for samfunnsforskning, hvor han fortsatt har en bistilling som forsker. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data. Hans forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

Medvirkende