Medietilsynet legger fram ny rapport om avsendermangfold

Hvordan utvikler eierskapet seg i Medie-Norge? Hvordan kan eierkonsentrasjon påvirke mediemangfoldet? Medietilsynet inviterer til mediefrokost fredag 6. mai kl. 08.30.

Der presenterer direktør Mari Velsand en ny status for avsendermangfoldet, som en del av Mediemangfoldsregnskapet. Tellef Raabe, stipendiat ved University of Cambridge og forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøgskole kommenterer.

Medvirkende

Speakers