Mens Storbritannia vedtok noen av de strengeste på koronarestriksjonene i verden, festet statsministeren og hans medarbeidere i Downing Street. Avsløringene gjorde britene rasende. Intern granskning, politietterforskning og krav om at han måtte trekke seg, fulgte etter. Prosessen pågår fortsatt.  

Pippa Crerar er politisk redaktør i Daily Mirror. Hun er også journalisten som avslørte den første julefesten i Downing Street - og igangsatte det som senere skulle bli kjent som Partygate. Hun har også stått bak en rekke andre avsløringer av brudd på koronareglene blant Boris Johnson og hans nærmeste krets.  

Til Mediedagene kommer Crerar for å fortelle om hvordan hun jobbet frem saken som kunne bety begynnelsen på slutten for en statsminister, om konsekvensene og hva saken har gjort med folkets tillit til den styrende klassen. Og hva er det som kan forklare Johnsons evne til å holde seg i posisjon?   

Moderator: Yngve Kvistad, kommentator i VG. 

Medvirkende

Moderator Speakers