22. juli 2011 opplevde Norge angrepet som for alltid har etterlatt et sår i nasjonen. Når en slik hendelse skal dramatiseres, er det essensielt at den behandles med troverdighet og respekt. 22. juli har blitt gjenstand for ulike dramatiseringer, ofte med gjerningsmannen i sentrum.

Dramaserien "22. juli" tar for seg konsekvensene av terroren for noen av menneskene som stod rundt, de yrkesprofesjonelle som ble berørt – journalister, traumeteamet på Ullevål, politiet og lærere. Serien er blitt svært godt mottatt og omtales som solid, autentisk og imponerende.

Prosessen med å lage "22. juli" har vart i fem år, og er bygget på dybdeintervjuer og en stor mengde research. Serieskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune vil under NMD Online gi oss et innsyn i denne krevende prosessen. Hvordan gikk de frem? Hvilke valg gjorde de underveis? Hvordan er det å jobbe med såpass tungt materiale over så lang tid?

Se sesjonen her.

Foto: NRK

Medvirkende

Moderator Speakers