12. mars 2020 markerer et skille i norsk historie, da koronaviruset traff landet vårt for fullt med de strengeste tiltakene som er iverksatt i fredstid. Mens store deler av Norge stengte ned, skulle mediebransjen fortsette å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Samtidig som etterspørselen av grundig journalistikk steg til nye høyder, måtte det redaksjonelle innholdet produseres under de samme smittevernsbegrensninger og rammer som resten av landets næringer var pålagt. Hvordan har de ulike redaksjonene møtt disse utfordringene? Hva har vi lært? Hvilken kompetanse har blitt viktig? Hva er konsekvensene? Og hvordan ser de neste årene ut for mediebransjen? Vi har invitert fire erfarne redaktører til å drøfte saken.

Se sesjonen her.

Foto: Terje Bendiksby/NTB