Vil manipulasjon av sosial medier avgjøre presidentvalget i USA i 2020? Og vil desinformasjonskampanjer satt i verk av Russland og Kina lykkes med å påvirke europeiske valg slik de ønsker? Samantha Bradshaw er en av forskerne ved Computational Propaganda Project ved Oxford University. Hun vil drøfte hvilke strategier, verktøy og teknikker stater verden rundt bruker for å manipulere sosiale medier for å undertrykke menneskerettigheter, splitte velgere og undergrave tillit til media og offentlige institusjoner. Forskningsprosjektet Global Disinformation Order skapte overskrifter i medier som New York Times og TechChrunch, og med utgangspunkt i denne forskningen vil Samantha Bradshaw forklare hvordan sosiale medier påvirker demokratiet, og hva stater, velgere og selskaper kan gjøre for å slå tilbake.

Se sesjonen her.

Foto: Kenzaburo Fukuhara/AP/NTB

Medvirkende

Moderator Speakers