Øystein Olsen

Øystein Olsen er sentralbanksjef, utnevnt i en periode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen har sittet i stillingen siden 1. januar 2011. Olsen har blant annet vært administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Han har vært leder for eller medlem av flere offentlige utvalg. Olsen har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.