Elisabeth Ivarsflaten

Elisabeth Ivarsflaten er professor i statsvitenskap og leder for Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen som driver Medborgerpanelet og Medborgerlaben.   

Hun er også medlem av fagkonsortiet til den norske valgstudien. Forskningen hennes handler om spenninger i etablerte demokratier i det 21. århundre.  

Hun har bakgrunn fra universitetet i Oxford og Columbia universitetet i New York og har skrevet en lang rekke anerkjente fagartikler og flere populærvitenskapelige arbeider. 

Ivarsflaten ble nylig tildelt den prestisjetunge forskningsbevilgningen ERC Consolidator Grant som en av åtte i Norge og fremheves som en av UiBs mest suksessrike forskere.