Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, landets fjerde største fagforening med over 120 000 medlemmer. Sverresdatter Larsen ble valgt til ny leder av Sykepleierforbundet i november 2019 og har særlig markert seg med #fagetifront.   

Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø og har en master i helsefag og en ph.d. i helsevitenskap fra UiT Norges arktiske universitet. 

Sverresdatter Larsen har for tiden permisjon fra sin stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningen hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi og helsetjenesteforskning, med særlig interesse for samhandling, demens og likeverdige helsetjenester. Hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus, samt vitenskapsteori og metode. 

Hun har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge og prosjektkoordinator for Norsk Sykepleierforbunds 100 årsjubileum.