Christopher Pahle

Christopher Pahle er manusforfatter og tv-serieskaper, skriver science fiction-bøker, og anmelder film og tv i Dagbladet. Sammen med Hasse Hope arrangerer han både Hagequiz og Innendørsquiz med Hasse og Tophe i Oslo. I år er de tilbake på Mediedagene for å lede Mediequizen!