Dag Idar Tryggestad

Dag Idar Tryggestad er i dag leder av Norsk Journalistlag. Han har 20 års erfaring som tillitsvalgt på organisasjons- og konsernnivå. Tryggestad har bakgrunn fra flere mediehus, og har nå permisjon fra Bergens Tidende.