Erik Waatland

Erik Waatland er ansvarlig redaktør, daglig leder og eier av Medier24 og KOM24. Han er utdannet ved Norges Kreative Fagskole og Southampton Solent University. Waatland har tidligere vært presse- og informasjonsoffiser i Hæren, og har pressebakgrunn fra blant annet NRK, Trønder-Avisa og Medier24.