Gaute Kokkvold

Gaute Kokkvoll er produktsjef i Factiverse. Han hadde sin egen faktasjekk oppstart i 2015, og har siden jobbet med flere oppstartsbedrifter i Norge og internasjonalt, hovedsakelig innen gamification og byggeengasjerende tjenester. Gaute er en sterk tro på mediekunnskap og teknologi for å støtte bedre tenkning og bedre tilgang til troverdig informasjon.