Harald Eia

Harald Eia (55) er utdannet sosiolog og har jobbet som programleder, både med komedie og vitenskapsformidling.