Henning Carr Ekroll

Henning Carr Ekroll er nyhetssjef i Aftenposten. Har har også jobbet med en rekke graveprosjekter i redaksjonen de siste årene, både som journalist og reportasjeleder. Han har skrevet boken «Skattepengene som forsvant», som omhandler offentlig pengebruk.