Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (Høyre) er fraksjonsleder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Søreide ble utnevnt som utenriksminister 20. oktober 2017. Hun holdt stillingen fram til regjeringsskiftet 2021. Hun var forsvarsminister fra 2013 til 2017.