James Gibbons

Engelske James Gibbons leder den nordiske og britiske delen av Discovery, to av TV-selskapets viktigste markeder både for strømming og lineær seing. Han har 20 års fartstid i selskapet, og har hatt lederroller over hele kloden, i markeder som Australia og New Zealand, Japan, Midtøsten og Afrika. James er en tidligere journalist, og har studert politikk, filosofi og økonomi ved Oxford University.