Kjetil B. Alstadheim

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO og var NRKs faste USA ekspert i presidentvalget 2020.