Mads Bøyum

Mads Bøyum startet i BT våren 2010. Har vært Brann-journalist på fulltid fra 2013 og ble fast ansatt tidlig i 2014.