Martin Gundersen

Martin Gundersen er skrivende vaktsjef i NRKbeta og spesielt opptatt av skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn. Ved siden av sivilingeniørstudiene ved NTNU var han også redaktør for Under Dusken.