Sun Heidi Sæbø

Sun Heidi Sæbø er i dag ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet. Hun har tidligere mange års erfaring fra Dagbladet, både som utenriksjournalist og nyhetssjef. Sæbø er også forfatter av tre sakprosabøker om Nord-Korea og Kina.